Image

Bättre resultat med tydlig kommunikation för alla sorters ledare! 

För chefer

Läs mer

För projektledare

Läs mer

Råd till alla sorters ledare

Läs mer
ATT LEDA ÄR ATT KOMMUNICERA!

Mot olika mål


En bok om kommunikativt projektledarskap och effektskapande kommunikation

Varför misslyckas så många projekt? Cheferna får inte den effekt de förväntade sig och projektledarna säger att målen är oklara och att kommunikationen brister. Vi kan bara föreställa oss vad detta kostar i längden.

I boken”Mot olika mål" reder vi ut frågan om varför det uppstår problem i projekt, varför effekten uteblir samt ger förslag på lösningar. Boken riktar sig till alla som arbetar i projektform - chefer som beställer projekt, projektledare och de som ska se till att effekten uppnås.

Boken går att beställa på Adlibris.