Om oss


Vad vi vill


Det som driver oss är insikten om att kommunikativa ledare lyckas bättre. Att förmågan att kommunicera inte bara utgör grunden för både styrning och ledning utan också är en förutsättning för all utveckling. Och så drivs vi förstås av glädjen över att få dela med oss.


Vilka vi är


Vi är inte bara experter på kommunikation utan har själva varit chefer och projektledare och känner igen oss i de flesta kommunikativa utmaningar du står inför. Ledarskapsrådet i Sverige AB drivs av grundarna Maria Sterner och Petra Westerberg.


Hur vi gör


När du anlitar Ledarskapsrådet ska du få ut maximal nytta. Antingen vet du precis vad du vill ha. Om inte, går vi igenom ditt behov tillsammans med dig och kommer med ett förslag på insats. Är du nöjd med förslaget så ser vi till att det händer!

Maria Sterner


Image

Maria Sterner har en fil.kand. i retorik och har arbetat som kommunikationschef i både statlig och kommunal verksamhet. I ett av sina konsultuppdrag planerade och ledde hon den effektskapande kommunikationen i SL:s projekt Citybanan.


LinkedIn

Petra Westerberg


Image

Petra Westerberg har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap och har haft olika chefsroller i både offentlig och privat verksamhet. Petra har under sin tid som konsult utbildat över tusen chefer i Sverige och internationellt i kommunikativt ledarskap.


LinkedIn

Maria Sterner

Petra Westerberg

Image

Maria Sterner har en fil.kand. i retorik och har arbetat som kommunikationschef i både statlig och kommunal verksamhet. I ett av sina konsultuppdrag planerade och ledde hon den effektskapande kommunikationen i SL:s projekt Citybanan.

Image

Petra Westerberg har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap och har haft olika chefsroller i både offentlig och privat verksamhet. Petra har under sin tid som konsult utbildat över tusen chefer i Sverige och internationellt i kommunikativt ledarskap.