Referenser


Några av våra uppdragsgivare


Sweco • SL/Trafikförvaltningen • Täby kommun • Sysarb • Svenska Institutet • MKA Hållbarhet • Svenska Diabetesförbundet • Hustomtar AB • Sveriges kommunikatörer • Stockholms universitet • Märsta Förenade Åkeriföretag • BFAB • Sambruk


Här är några röster om oss"Petra ger ordning och inspiration! Hon var ett ovärderligt bollplank i arbetet med att ta fram vår nya kommunikationsstrategi och hur den ska bli verklighet. Med integritet, skärpa och humor ställer hon de rätta frågorna som driver arbetet framåt.”


Kommunikationsansvarig på en myndighet


”Maria har ett engagerande sätt att framföra sitt budskap. Tillsammans med exempel från verkligheten och ett elegant upplägg blir det lätt för åhörarna att ta till sig både praktiska tips och den teoretiska bakgrunden.”


Inköpschef på en myndighet


”Petra is a highly skilled communications expert, with a strategic and analytic mindset. She is very ambitious and result oriented and has great social ability!”


Marketing manager på ett privat företag


Image

”Petra är en mycket kvalificerad konsult som är professionell rakt igenom. Hon är mycket serviceminded, fångar snabbt kundens behov och leveranserna håller hög kvalité. Hon är noga med att stämma av upplägg och tidplan med kunden och underhandskontakterna fungerar perfekt”


Personalchef i en kommun


Image

”Maria har en förmåga att lyfta fram och tydliggöra chefens viktigaste verktyg - kommunikationen. I ett skräddarsytt chefutvecklingsprogram har hon bidragit med nya insikter och användbara verktyg som gett resultat i det dagliga arbetet.”


VD på ett företag i servicebranchen


Image

”Maria satte sig snabbt in i det komplexa projekt Citybanan var. Hon gav arbetet med kommunikationen en tydlig struktur och ledde samordningen av alla aktörer och insatser med professionalism och entusiasm. Maria gav oss mod att pröva nya vägar som nu, i efterhand, känns ganska självklara.”


Programledare på Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting


Image

”Very inspiring consultant. Good balance between theory and practice”


Chef på ett internationellt företag, Malmö

Image