Hej projektledare!

Som projektledare förväntas du åstadkomma resultat genom att leda en tillfälligt sammansatt grupp människor under en begränsad tid. Och någon särskild utbildning i kommunikation eller ledarskap erbjuds sällan. 

Om målen dessutom är otydliga och kommunikation brister - ja då är det finns det risk för att projektet inte lyckas.

Vi förstår din utmaning hjälper till att stärka din kommunikativa förmåga så att du blir en bättre ledare, och tillsammans med dina projektmedlemmar når projektmålet.


Våra tjänster
Image