Råd till alla sorters ledare

Att lyckas i sin kommunikation är en utmaning som alla ledare står inför - hela tiden och överallt - från den personliga dialogen till de större insatserna där man ska nå fram till många olika sorters mottagare och intressenter.


Här ger vi sju råd som hjälper dig att bli en bättre kommunikativ ledare.

1. Lyssna


Att kommunicera betyder "att göra gemensamt" och eftersom all utveckling sker i interaktionen mellan människor är det viktigt att du som ledare inte bara "sänder" utan också utvecklar din förmåga att lyssna. Och lär dig att lyssna aktivt. Ju mer du lyssnar desto mer ökar delaktigheten och engagemanget hos med du leder.  


2. Bli medveten om din kommunikationsstil


Vi reagerar alla olika på hur saker och ting framförs. Vissa gillar en ledare som har en rak och tydlig stil och som varken ger sig in på detaljer eller lindar in sina budskap. Andra stänger öronenen eller reagerar känslomässigt på en sådan ledare. Det är därför viktigt att du har insikt i din kommunikationsstil och hur du påverkar din omgivning. Det gör att du bättre kan anpassa dig för att nå fram med dina budskap. För du vet ju redan att all kommunikation sker på mottagarens villkor. 


3. Tänk igenom vad du vill uppnå 


Tänk igenom vad du vill uppnå innan du sätter igång. Vill du öka kunskapen, ge nya insikter eller kanske förändra inställningen hos någon? Eller vill du att den du kommunicerar med ska agera på något särskilt sätt. 

Lär dig mer om dem du ska du ska kommunicera med. Ta reda på deras drivkrafter, inställning och  förkunskaper. Om du lägger ner tid på att lära känna dem blir det lättare för dig att kommunicera på rätt nivå.


4. Information eller dialog

Vill du ge enkelriktad information till en eller flera mottagare? Eller vill du ge möjlighet till dialog för ökad samsyn i en fråga? Tänker du dig en "mottagare" eller en "deltagare" för det du vill säga?

Ofta behöver man kommunicera och tillhandahålla information i flera olika kanaler. Behöver informationen nå mottagarna vid en särskild tidpunkt? Behöver informationen finnas lättåtkomlig vid ett annat tillfälle? Innebär informationen större konsekvenser för  mottagarna? I så fall behövs det troligtvis ett forum för dialog och för att svara på frågor. 

Ofta behöver de flesta frågor både informeras om -  och kommuniceras kring. Sammanställ och tillhandahåll därför alltid enhetlig information som resultat efter en dialog OCH skapa möjlighet till dialog efter att du förmedlat viss information.


5. Använd mötet rätt


Många deltar i olika  möten men få tycker att det är värt tiden. Innan du kallar till ett möte fundera först igenom om det verkligen behövs. Om du bara ska informera om något som inte påverkar deltagarna i någon större utsträckning kanske du kan delge informationen på annat sätt. Mötesformen är till för att ta tillvara deltagarnas kunskaper, synpunkter  och engagemang.  

Redan i kallelsen behöver du klargöra syftet med mötet. Bjud in rätt deltagare och var tydlig med vad som krävs av dem - före, under och efter mötet. 

Gör målbilden tydlig i början av mötet genom att berätta vad du vill att ni ska åstadkomma tillsammans? Tala om hur du tänker fatta beslut? Utvärdera mötet tillsammans innan ni avslutar.


6. Ge återkoppling


Alla individer behöver återkoppling för att både lära och växa. Återkopplingen är kanske  ledarens viktigaste verktyg för att få medarbetare och projektdeltagare att gå i rätt riktning.

Tänk på att vara konkret när du  återkopplar. Tala om varför något var bra eller när du har synpunkter på det som utförts. Vänta inte för länge med återkopplingen, den ger bättre effekt om den sker i nära anslutningen till den utförda arbetsuppgiften.

Negativ återkoppling ska alltid lämnas enskilt, men tänk på att personer som känner sig obekväma av uppmärksamhet i grupp kan behöva få även de positiva omdömena i enrum.


7. Reflektera


Ta dig tid att reflektera över din kommunikationsförmåga. Fundera igenom vad som gått bra och vad som  gått mindre bra - och framför allt varför. Fråga gärna dina kollegor och de du leder om du behöver tänka på något  särskilt för att bli bättre i ditt kommunikativa (projekt)ledarskap. 


Image