Våra tjänster


Vi erbjuder alla sorters ledare, i alla branscher följande tjänster:
Inspiration och kompetensutveckling


Vi hjälper dig med  konkreta verktyg och modeller samt en dos inspiration så att du utvecklar din kommunikativa förmåga.

Ledarskapsrådet erbjuder både anpassade inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling till enskilda ledare, grupper eller hela organisationer.


Rådgivning


Som erfarna kommunikationsexperter, chefer och projektledare är vi ditt externa bollplank i kommunikationsfrågor. Ibland räcker inte dina interna resurser till eller så behöver du någon utifrån plockar ner och sorterar de kommunikativa utmaningarna åt dig. Ibland behöver du bara ett gott råd. 

Ledarskaprådet erbjuder både rådgivning per timme och i paket om flera timmar och tillfällen vid behov.


Analys av individer och grupper


Vi menar att ett gott ledarskap börjar med självinsikt. Men även medlemmarna i olika grupper kan behöva förstå varför kommunikationen inte fungerar. Vi hjälper dig och dina kollegor eller gruppmedlemmar att få koll på er kommunikationsstil. 

Ledarskapsrådet erbjuder analys av individer och gruppers kommunikationsstilar med hjälp av analysverktyget Extended DISC®.


Analys av nuläget


Inför en större förändring , där det krävs en mer omfattande kommunikationsinsats kan man behöva göra en analys av nuläget och formulera glasklara mål för att få någon effekt. 

Ledarskapsrådet hjälper till med analysen och målformuleringarna.


Strategi och planering


Vi hjälper dig att ta fram en kommunikationsstrategi och tillhörande plan så att aktiviteterna verkligen stöttar verksamhetsmålen och bidrar till effekt. Vi hjälper också till med identifiera behoven och säkerställa kravspecifikationen på rätt kommunikationsresurser.

Ledarskapsrådet erbjuder strategi- och planeringsstöd. 


Mötesledning


Ibland kan du behöva en duktig facilitator eller mötesledare som får dina möten och workshops att lyfta. Vi är kreativa mötesledare som både ger mötet struktur och ser till att alla kommer till tals. Vi leder möten som ger underlag för bra beslut. 

Ledarskapsrådet erbjuder mötesledning som skapar engagemang och med fokus på resultatet.


Uppföljning och utvärdering


När kommunikationsstrategin fått liv och aktiviteterna genomförts hjälper vi dig att göra en uppföljning. Du behöver förstås veta om investeringen var rätt; om  målen nåddes och och om det blev någon effekt. 

Ledarskapsrådet erbjuder uppföljning och utvärdering av strategi och aktiviteter. 


Effektledning i projekt

När du vill att ditt projekt ska ge avsedd effekt kan vi hjälpa till att ta fram en plan för detta och leda arbetet.

Ledarskapsrådet erbjuder effektledning


Image